I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Akreditace

ČIA Osvědčení o akreditaci pro inspekční orgán č. 4018

Osvědčení o akreditaci č. 243/2019 pro inspekční orgán č. 4018

 

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční činnost typu A za účelem posouzení shody u tlakových, výtahových, elektrických, plynových, strojních zařízení, hutního materiálu a inspekce svařování vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Udělení akreditace je platné do 30. 05. 2024


 

Soubory ke stažení

ikonka Osvědčení o akreditaci č. 243/2019 (133.389 Kb)
ikonka Příloha osvědčení o akreditaci č. 243/2019 (181.043 Kb)
ikonka Osvědčení o akreditaci č. 243/2019 - AJ verze (124.095 Kb)
ikonka Příloha osvědčení o akreditaci č. 2432019 - AJ verze (172.947 Kb)

ČIA Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3116

Osvědčení o akreditaci č. 497/2017 pro certifikační orgán č. 3116

 

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou tohoto osvědčení. 

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

 

Udělení akreditace je platné do 24.06.2021


 

Soubory ke stažení

ikonka Příloha osvědčení o akreditaci č. 497/2017 - AJ (2754.337 Kb)
ikonka Osvědčení o akreditaci č. 497/2017 - AJ (578.36 Kb)
ikonka Osvědčení o akreditaci č. 497/2017 (574.967 Kb)
ikonka Příloha osvědčení o akreditaci č. 497/2017 (2771.62 Kb)

ČIA Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3220

Osvědčení o akreditaci č. 835/2015 pro certifikační orgán č. 3220

 

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace procesu svařování u specifických výrobků a posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí a dílců vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

 

Udělení akreditace je platné do 08. 12. 2020


 

Soubory ke stažení

ikonka Osvědčení o akreditaci č. 835/2015 (579.281 Kb)
ikonka Osvědčení o akreditaci č. 835/2015 - AJ verze (592.13 Kb)
ikonka Příloha osvědčení o akreditaci č. 835/2015 (691.87 Kb)
ikonka Příloha osvědčení o akreditaci č. 835/2015 - AJ verze (715.976 Kb)

MPSV Akreditace pro provádění zkoušek z OZ fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Rozhodnutí č.j. 2010/65612-52 ze dne 27. 08. 2010 o prodloužení akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Platnost akreditace do 30. 10. 2020


 

Soubory ke stažení

ikonka MPSV rozhodnutí - prodloužení akreditace - Prevence rizik (678.549 Kb)

MPSV Akreditace pro provádění zkoušek z OZ fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Rozhodnutí č.j. 2010/65457-52 ze dne 27. 08. 2010 o prodloužení akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 

Platnost akreditace do 18. 12. 2020


 

Soubory ke stažení

ikonka MPSV rozhodnutí - prodloužení akreditace - Koordinátor BOZP (676.103 Kb)

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý