I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Autorizace - notifikace

Činnost Oznámeného subjektu č. 1735 dle Směrnice 2014/68/EU (PED)

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.) je Oznámeným subjektem č. 1735 pro posuzování shody tlakových zařízení podle NV č. 2019/2016 Sb. (PED 2014/68/EU)


 

Činnost Oznámeného subjektu č. 1735 podle Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011 (CPR)

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce je oznámeným místem) č. 1735 pro posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Systém posuzování shody 2+ pro kovové konstrukční výrobky a doplňky


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý