I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

ČSN EN 1090

Certifikace řízení výroby podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 CPR

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.) je oznámeným místem č. 1735 pro posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Systém posuzování shody 2+ pro kovové konstrukční výrobky a doplňky kód skupiny 20 podle přílohy IV CPR pro třídu provedení EXC I, II, III, IV definovanou podle ČSN EN 1090-2+A1:2012.

 

Na základě prověření pak oznámené místo č. 1735 vydá "Osvědčení o shodě řízení výroby" v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR).

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. František Kozubík
mobil: 724 024 711
kozubik@tuvaustria.cz

 

Ing. Roman Váleček
mobil: 724 024 718
valecek@tuvaustria.cz


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý