I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Certifikace PED 2014/68/EU

Činnost NB 1735 dle Směrnice 2014/68/EU (PED)

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s .r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.) je Oznámený subjekt číslo 1735 (Notified Body 1735) pro posuzování shody tlakových zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponované nařízením vlády č. 219/2016 Sb. podle zákona č. 90/2016 Sb.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponovaná nařízením vlády č. 219/2016 Sb. stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení s nejvyšším pracovním přetlakem větším než 0,5 bar.


Za tlaková zařízení se považují :

Zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka.
Směrnice se vztahuje rovněž na sestavy - několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

 

Pro zajištění bezpečnosti tlakových zařízení je nezbytná shoda se základními bezpečnostními požadavky , které musí tlakové zařízení splňovat.
Před uvedením tlakového zařízení na trh musí výrobce podrobit každé zařízení jednomu z postupů posuzování shody.


Postup posuzování shody použitý pro tlakové zařízení se záměrem připojení označení CE je stanoven směrnicí v závislosti na kategorii tlakového zařízení.

 

Pro více informací kontaktujte:


Ing. František Kozubík
mobil: 724 024 711
kozubik@itiv.cz

 

Ing. Roman Váleček
mobil: 724 024 718
valecek@itiv.cz


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý