I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Elektrická zařízení

Posouzení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Platnost nařízení: 01. 09. 2004

Nařízení stanoví v souladu se Směrnicí EU 1999/92/ES (ATEX 137) způsob organizace práce a bližší požadavky na provoz strojů, technických zařízení apod. v prostředí s nebezpečím výbuchu.

           a) předcházet vzniku výbušné atmosféry

           b) zabránit iniciaci vzniklé výbušné atmosféry

           c) snížit účinky výbuchu na zdraví a bezpečnost zaměstnanců

           a) klasifikovat prostory s NV

           b) v prostorech s NV zajistit splnění požadavků příl. č. 2 tohoto Nařízení vlády

           c) označit místa vstupu do prostorů s NV - Ex

           d) zabezpečit vypracování písemného dokumentu o ochraně před výbuchem

Naše společnost nabízí 

 

      1. Posouzení rizik souvisejících s výbuchem.

      2. Kontrola klasifikace prostor z hlediska nebezpečí výbuchu.

      3. Inspekce - posouzení instalovaného zařízení vzhledem ke stanovenému

          prostoru s nebezpečím výbuchu.

      4. Kontrola opatření k naplnění minimálních požadavků Nařízení.

      5. Kontrola dokumentace o ochraně před výbuchem.

 

Samozřejmou součástí činnosti je provedení proškolení odpovědných pracovníků provozovatele s dokumenty, které byly zpracovány TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. může provádět veškerá školení související s požadavky NV č. 406/2004 Sb.

 


 

Nabídka v oblasti elektrických zařízení - všeobecně

Inspekční činnost 

Měření a zkoušky


Posuzování výrobků a posuzování podkladů pro prohlášení o shodě

 

 

Revizní činnost

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Milan Branda

mobil: 724 024 716

branda@tuvaustria.cz

 

Valdemar Nosákovec

mobil: 724 024 712

bro@tuvaustria.cz


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý