I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Kontakt

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I.-Integrovaná technická inspekce)

Zelený Pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník, zapsaná dne 15. ledna 2001 do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 81469. IČ: 26427753 DIČ: CZ26427753

Ústředí Praha
                                                                     Ing. František Kozubík, technický ředitel           
Zelený pruh 1560/99                                   mobil: 724 024 711
140 02 Praha 4 - Braník                              e-mail: kozubik@tuvaustria.cz
Tel: +420 296 374 851
Fax: +420 296 374 855  
e-mail: pha@tuvaustria.cz
   
     
Pobočky
          

140 02 Praha

            Zelený pruh  99                                   Ing. František Kozubík, vedoucí pobočky

           Tel./Fax:  296 374 851/855                  mobil: 724 024 711

            e-mail: pha@tuvaustria.cz                  e-mail: kozubik@tuvaustria.cz

             
500 02  Hradec Králové
           Riegrovo nám. 1493                            Ing. Milan Branda, vedoucí pobočky 
           Tel./Fax: 495 538 533                          mobil: 724 024 716   
           e-mail: branda@tuvaustria.cz             e-mail: branda@tuvaustria.cz                      
  
619 00  Brno
            Bohunická 133/50                               Ing. Petra Sehnálková, vedoucí pobočky
            Tel./Fax: 530 512 511                          mobil: 606 648 840
            e-mail: bro@tuvaustria.cz                   e-mail: sehnalkova@tuvaustria.cz  
     
709 00  Ostrava
            28. října 165                                       Ing. Roman Váleček, vedoucí pobočky, prokurista
           Tel./Fax: 596 620 434                         mobil: 724 024 718
           e-mail: ova@tuvaustria.cz                 e-mail: valecek@tuvaustria.cz   
                 
Další kontakty:   
  

Region severní Čechy                               
Ing. Ludvík Filip, Kontaktní spolupracovník - vzdělávání, inspekce, zkoušky 
mobil: 737 621 725                                                                        
                                                                             
 

 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý