I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Strojní zařízení

Nabídka činností v oblasti strojních zařízení

Služby pro výrobce a dovozce před uvedením strojních zařízení na trh a do provozu dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 90/2016 Sb. a souvisejících Nařízení vlády:


           Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., (2006/42/ES) o technických požadavcích na strojní zařízení

 

           Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., (2014/35/EU), o posuzování shody elektrických zařízení určených pro

           používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

 

           Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., (2014/30/EU), o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické

           kompatibility při jejich dodávání na trh

 

Služby pro provozovatele před uvedením do provozu a při provozu strojních zařízení dle požadavků právních předpisů, českých technických norem a technických podmínek výrobce:

Zajištění plnění povinností zaměstnavatele v oblasti prevence rizik na provozovaných strojních zařízeních dle požadavků novely Zákoníku práce

Zkoušky a prohlídky provozovaných vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení (zdvihadel a pojízdných zdvihadel, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin, stavebních výtahů, regálových zakladačů, plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí)

Školení a ověřování znalostí pracovníků, kteří  obsluhují stroje a  technická  zařízení

 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Milan Branda

mobil: 724 024 716

branda@tuvaustria.cz


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý