I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Výtahová zařízení

Inspekční prohlídky provozovaných výtahů

 Provedení Inspekčních prohlídek se zaměřením na odstranění nebo minimalizaci provozních rizik provozovatel splní, ve vztahu k bezpečnosti výtahů, i požadavek § 132b) Zákoníku práce, dle kterého je povinen provádět úkoly v oblasti prevence rizik.

 

V březnu 2003 a červnu 2004 byla novelizována norma ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, která přinesla některé nové požadavky k zajištění bezpečného provozu výtahů.

Z ustanovení novelizované ČSN 27 4007 vyplývá pro majitele a provozovatele nová povinnost, zajistit provádění Inspekčních prohlídek výtahů. Účelem Inspekčních prohlídek je posouzení technického stavu výtahů se zaměřením na bezpečnostní rizika, která se vyskytují při provozu výtahů, nejedná se tedy o odborné prohlídky a zkoušky, které provádí organizace zajišťující servis výtahů. Inspekční prohlídky mohou provádět pouze inspekční orgány, které jsou akreditovány pro provádění inspekčních činností na výtazích

Naše inspekční organizace Vám nabízí  provádění inspekčních prohlídek, při kterých bude posouzen technický stav výtahu se zaměřením na zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se bezpečnostních rizik s návrhem na opatření k jejich odstranění.

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Valdemar Nosákovec

mobil: 724 024 712

bro@tuvaustria.cz

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý