I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Plán školení na rok 2019

Přípravné kurzy ke zkouškám z OZ - prevence rizik

Více informací zde


 

Přípravné kurzy ke zkouškám z OZ - koordinátor na staveništi

Více informací zde 


 

Seminář revize normy ISO - ČSN ISO 45001:2018

Osnova semináře

1. Úvod
2. Změny, novinky a souvislosti
3. Terminologie
4. Systém managementu
5. Struktura norem a požadavky, legislativa

6. Shrnutí - rozdíly

7. Migrace k ČSN ISO 45001:2018
8. Srovnání norem systémů managementu


 

Seminář je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, osoby odborně způsobilé, techniky bezpečnosti práce a další pracovníky pracující v oblasti BOZP a PO a pro další partnery se vztahem k systémům managementu.

 

Záměrem je představit změny v oblasti požadavků systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci obsaženy v nové normě:

ČSN ISO 45001:2018: Systémy managemntu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.

 

Datum vydání: 1.10.2018

Datum účinnosti: 1.11.2018 

 

 

 

Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

„Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018"
 
Možnosti absolvování semináře:
a) individuální účast                                                   2.100,- Kč/os. bez DPH (2.541,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

 

 

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu              1.500,- Kč/os. bez DPH (1.815,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka (zahájení od 3.6.2019)

 

 

 

Termíny pro účast na semináři 2019  

 

   


II. pololetí 2019 
 
Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře

 9.9. 2019

Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02  

  8:30 - 15:30
25.9. 2019 
Ostrava
28. října 165, 709 00 

 15.10.2019 

 

 Brno

Bohunická 133/50, 619 00

 
 
 Přihlášky na seminář
 
 

Pro více informací kontaktujte:


Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714 

kolar@tuvaustria.cz

 

 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840 

sehnalkova@tuvaustria.cz


 

Seminář - FACILITY MANAGEMENT

Osnova semináře

1. Úvod do oblasti FM
2. Právní zaklady a odpovědnost facility managera
3. Požadavky BOZP, PO a ŽP ve vztahu k FM
4. Technicko-ekonomické aspekty FM
5. Strategie a řízení v FM
6. Implementace FM v praxi

V tomto kurzu získáte praktické základní znalosti a návod pro vaši práci v oblasti správy budov. Závěrem jsou nastíněny příklady správné praxe.

Cílová skupina

Správci zařízení • Techničtí manažeři • Personál údržby • Manažeři budov • Manažeři nemovitostí • Stavební technici • Zástupci společnosti • Majitelé nemovitostí • Manažeři zařízení •Provozovatelé budov • Správci nemovitostí • Osoby, které mají základní znalosti v oblasti Facility Managementu

 

 Možnosti absolvování semináře:
Jednodenní školení                                                  2.800,- Kč/os. bez DPH (3.388,- Kč vč. DPH)
- viz. vypsané termíny níže
 
 Termíny pro účast na semináři 2019 

    

Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře
 5.11.2019  
Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02


  9:00 - 15:00

6.11.2019  

 Brno

Bohunická 133/50, 619 00

 
Přihlášky na seminář
 
Otevření semináře je podmíněno dostatečným počtem účastníků, pro ověření a 
 
pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

sehnalkova@tuvaustria.cz

 

 

 


 

Seminář - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Osnova semináře
 
1. Povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP na staveništi
2. Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy
3. Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi realizace
4. Požadavky na BOZP na staveništi
5. Plán BOZP na staveništi
6. Příklady správné praxe
 
Praktický seminář je určen pro osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a všem pracovníkům, kteří chtějí získat informace o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 
Záměrem je objasnit úlohu osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 
Závěrem jsou nastíněny příklady správné praxe.
 
 Možnosti absolvování semináře:
Jednodenní školení                                                  2.800,- Kč/os. bez DPH (3.388,- Kč vč. DPH)
- viz. vypsané termíny níže
 
 Termíny pro účast na semináři 2019 
 
   

   

Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře
 17.9.2019  
Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02


  9:00 - 15:00

Čt 18.9.2019  

 Brno

Bohunická 133/50, 619 00

 
Přihlášky na seminář
 
Otevření semináře je podmíněno dostatečným počtem účastníků, pro ověření a 
 
pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

sehnalkova@tuvaustria.cz

  

Seminář - Bezpečný provoz strojních zařízení

Osnova semináře
 
1. Základní požadavky platné legislativy v oboru BOZP
2. Požadavky na uvedení nového strojního zařízení na trh
3. Požadavky na strojní zařízení již provozované
4. Struktura harmonizovaných norem vztahující se k strojním zařízením
5. Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení
6. Postup při posuzování rizika pracovních strojů
 
Seminář je určen pro projektanty strojních zařízení, pracovníky v elektrotechnice, pracovníky v údržbě, pracovníky montážních a výrobních linek, revizní techniky, OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ostatní pracovníky v oboru BOZP, projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management, který vyrábí nebo uvádí na trh strojní zařízení nebo provozuje strojní zařízení.
 
Záměrem je seznámit účastníky se základními požadavky pro bezpečný provoz a používání strojního zařízení. Získání přehledu o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení a seznámení s postupem při posuzování rizika strojů.
 
Závěrem je nastíněn způsob posuzování rizik u jednotlivých skupin pracovních strojů a provádění typových zkoušek dle výrobkových norem.
 
 

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                                  2.500,- Kč/os. bez DPH (3.025,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

 

 

 

Termíny pro účast na semináři 2019 

 

   

Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře

Út 21.10.2019

Ostrava
28. října 165, 709 00
  9:00 - 15:00
St 22.10.2019  
Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02


Čt 23.10.2019 

 Brno

Bohunická 133/50, 619 00

 
Přihlášky na seminář 
 
Otevření semináře je podmíněno dostatečným počtem účastníků, pro ověření a 
 
pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

sehnalkova@tuvaustria.cz

 

 

Seminář - revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Osnova semináře


1. Úvod
2. Změny, novinky a souvislosti
3. Terminologie
4. Systém managementu
5. Struktura norem a požadavky, metody
6. Přechod systému na novou revizi ISO
7. Srovnání norem systémů managementu
8. Test znalostí problematiky


 

Seminář je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, ekology organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

 

 

Záměrem je představit změny v oblasti požadavků systémů managementu kvality a životního prostředí obsaženy v revizích norem:
ČSN EN ISO 9001:2016 : Systémy managementu kvality - Požadavky
ČSN EN ISO 14001:2016 : Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Datum účinnosti od 1.3.2016

 

 

Závěrem je nastíněn způsob přechodu systému managementu ze stávajících norem na požadavky nových verzí formou jejich vzájemného srovnání.

 

 

Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

„Osvědčení o absolvování semináře revize norem ISO 2015"
 
Možnosti absolvování semináře:
a) individuální účast                                                   2.100,- Kč/os. bez DPH (2.541,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

 

 

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu              1.500,- Kč/os. bez DPH (1.815,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

 

 

 

Termíny pro účast na semináři 2019  

 

   

Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře

 23.9. 2019

Ostrava
28. října 165, 709 00
  8:30 - 15:30
24.9. 2019

Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02


 27.9.2019 

 

 Brno

Bohunická 133/50, 619 00

 
 Přihlášky na seminář
 
 

Pro více informací kontaktujte:


Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714 

kolar@tuvaustria.cz

 

 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840 

sehnalkova@tuvaustria.cz


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý