I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Plán zkoušek - koordinátor BOZP

Termíny zkoušek z odborné způsobilosti pro 2. pol. roku 2019


Datum konání zkoušky
 Místo konání zkoušky
ČT 12.9.2019  OSTRAVA
 ČT 19.9.2019  BRNO
 ČT 17.10.2019  PRAHA
                         ČT 30.10.2019                       OSTRAVA
                         ČT 14.11.2019                       BRNO
                         ČT 28.11.2019                       PLZEŇ
                         ČT 12.12.2019                       PRAHA

 

Základní informace ke zkoušce

 • termíny zkoušek se mohou v případě nedostatečné kapacity měnit
 • požadované vzdělání min. SŠ technického zaměření ukončené maturitní zkouškou 
 • (nebo VŠ technického zaměření)

 • požadovaná praxe 3 roky, tiskopis potvrzení praxe dle návrhu MPSV ke stažení zde
 • (VŠ vzdělání stavebního zaměření 1 rok, za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb)
 • cena zkoušky je 6 655 Kč
 • (5 500 Kč + 1 155 Kč 21% DPH)
 • Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle NV č. 592/2006 §8
 • (bude účastníkovi předáno či zasláno po úspěšném absolvování zkoušky)

   

  Informace a přihláška ke zkoušce

  Přihláška a další informace ke stažení

   

  Vyplněnou přihlášku ke zkoušce lze zaslat poštou, faxem či mailem na níže uvedené kontakty.

   

  Ing. Petra Sehnálková

  pobočka Brno: TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

  mobil: 606 648 840

  tel./fax: 530 512 511

  sehnalkova@tuvaustria.cz


                    

   


   

  mez
     Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
  inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
  webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý