I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Přípravné kurzy - koordinátor BOZP

Termíny přípravných kurzů- koordinátor na staveništi

číslo akce Datum konání  Místo konání
19608001
                 ST 7.8.2019                         BRNO
                 UT 10.9.2019                        PRAHA
                 ČT 26.9.2019                       OSTRAVA  
                 PO 13.10.2019                          BRNO
                 UT 14.10.2019                          PLZEŇ
                 PO 11.11.2019                         PRAHA

 

Informace k jednodennímu přípravnému kurzu

Název školení:

Přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rozsah:

od 10:00 do 15:00

Určeno pro:

Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Kurz je určen také pro osoby odborně způsobilé, kterým vyprší 5-letá platnost osvědčení.

Obsah:

Seznámení s kompletním rozsahem požadavků pro zkoušku i výkon činnosti koordinátora
BOZP na staveništi:

 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce BOZP v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinnosti dalších odborně způsobilých osob na pracovšti podle zákona a podle jiných právních předpisů
 • Koordinátor BOZP na staveništi
 • Právní a technické předpisy z oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora
 • Všeobecné preventivní zásadypro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci, včetně metod předcházení pracovních úrazu a nemocí z povolání
 • Plán BOZP na staveništi
 • Základní nástroje komunikace koordinátora BOZP na staveništi
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Každý účastník, který má zájem o účast na přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku na kurz, a to dle vybraného termínu. V den konání přípravného kurzu je účastníkovi zpřístupněn e-Vzdělávací portál , kde do doby zkoušky má možnost využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti. Po vykonání zkoušky, popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.

Počet účastníků:

Počet účastníků kurzu je max. 8 osob. Účastníci kurzu jsou připraveni vykonat v předem dohodnutém termínu odbornou zkoušku.        

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel/fax: 530 512 511

sehnalkova@tuvaustria.cz

Cena:

2 541 Kč (2100 Kč + 441 Kč 21%)


 

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška na přípravný kurz Koordinátor BOZP (69.12 Kb)

Informace k e-Vzdělávacímu přípravnému kurzu

Název školení:

e-Vzdělávací přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rozsah:

Neomezený přístup do doby vykonání zkoušky, bez přihlášky ke zkoušce studijní limit 30 dnů

Určeno pro:

Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Vhodná forma pro účastníky periodické zkoušky po 5-ti letech.

Obsah:

 • učební materiály (příručka)
 • okruhy ústních otázek ke zkoušce
 • témata písemné práce ke zkoušce
 • základní informace k jednotlivým zkušebním okruhům vč. cvičných testů
 • závěrečný přípravný test ze všech okruhů na zkoušku a periodickou zkoušku
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál:

Varianta přípravného kurzu na zkoušku z odborné způsobilosti na našem e-Vzdělávacím portále (vhodné pro periodickou zkoušku). Každý účastník, který má zájem o účast na e-vzdělávacím přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku. Jakmile obdržíme platbu, jsou účastníkovi na e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje a oznámení o přístupu na vybraný kurz. Přístup na e-vzdělávací kurz má možnost účastník využít do doby zkoušky, popřípadě do vypršení studijního limitu 30-ti dnů (bez přihlášky na zkoušku). Účastník má možnost po tuto dobu využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti.

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel./fax: 530 512 511

sehnalkova@tuvaustria.cz

Cena:

1.815 Kč (1.500 Kč + 315 Kč 21% DPH)


 


 

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška na e-vzdělávací kurz-Koordinátor BOZP na staveništi (68.096 Kb)

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO ŠKOLENÍ PO DOHODĚ

Ing. Petra Sehnálková

Pobočka: Brno

Mobil: 606 648 840

Tel/fax:530 512 511

e-mail: sehnalkova@tuvaustria.cz

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý