I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Přípravné kurzy - koordinátor BOZP

Termíny přípravných kurzů- koordinátor na staveništi

číslo akce Datum konání  Místo konání
19608001
                 PO 13.10.2019                          BRNO
                 UT 14.10.2019                          PLZEŇ
                 PO 11.11.2019                         PRAHA

 

Termíny přípravných kurzů - koordinátora na staveništi 2020

 Číslo akce Datum konání  Místo konání
20608001                   UT 14.1.2020                          PRAHA
                 UT 21.1.2020                          HRADEC KRÁLOVÉ
                 UT 11.2.2020                          PRAHA
    UT 18.2.2020
                         BRNO
                 UT 17.3.2020                          PLZEŇ
                 UT 24.3.2020                          PRAHA
                 UT 14.4.2020                          OSTRAVA
                 UT 21.4.2020                          BRNO
                 UT 12.5.2020                          PLZEŇ
                 UT 19.5.2020                           OSTRAVA

 

Informace k jednodennímu přípravnému kurzu

Název školení:

Přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rozsah:

od 10:00 do 15:00

Určeno pro:

Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Kurz je určen také pro osoby odborně způsobilé, kterým vyprší 5-letá platnost osvědčení.

Obsah:

Seznámení s kompletním rozsahem požadavků pro zkoušku i výkon činnosti koordinátora
BOZP na staveništi:

 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce BOZP v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinnosti dalších odborně způsobilých osob na pracovšti podle zákona a podle jiných právních předpisů
 • Koordinátor BOZP na staveništi
 • Právní a technické předpisy z oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora
 • Všeobecné preventivní zásadypro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci, včetně metod předcházení pracovních úrazu a nemocí z povolání
 • Plán BOZP na staveništi
 • Základní nástroje komunikace koordinátora BOZP na staveništi
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Každý účastník, který má zájem o účast na přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku na kurz, a to dle vybraného termínu. V den konání přípravného kurzu je účastníkovi zpřístupněn e-Vzdělávací portál , kde do doby zkoušky má možnost využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti. Po vykonání zkoušky, popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.

Počet účastníků:

Počet účastníků kurzu je max. 8 osob. Účastníci kurzu jsou připraveni vykonat v předem dohodnutém termínu odbornou zkoušku.        

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel/fax: 530 512 511

sehnalkova@tuvaustria.cz

Cena:

2 541 Kč (2100 Kč + 441 Kč 21%)


 

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška na přípravný kurz Koordinátor BOZP (69.12 Kb)

Informace k e-Vzdělávacímu přípravnému kurzu

Název školení:

e-Vzdělávací přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rozsah:

Neomezený přístup do doby vykonání zkoušky, bez přihlášky ke zkoušce studijní limit 30 dnů

Určeno pro:

Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Vhodná forma pro účastníky periodické zkoušky po 5-ti letech.

Obsah:

 • učební materiály (příručka)
 • okruhy ústních otázek ke zkoušce
 • témata písemné práce ke zkoušce
 • základní informace k jednotlivým zkušebním okruhům vč. cvičných testů
 • závěrečný přípravný test ze všech okruhů na zkoušku a periodickou zkoušku
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál:

Varianta přípravného kurzu na zkoušku z odborné způsobilosti na našem e-Vzdělávacím portále (vhodné pro periodickou zkoušku). Každý účastník, který má zájem o účast na e-vzdělávacím přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku. Jakmile obdržíme platbu, jsou účastníkovi na e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje a oznámení o přístupu na vybraný kurz. Přístup na e-vzdělávací kurz má možnost účastník využít do doby zkoušky, popřípadě do vypršení studijního limitu 30-ti dnů (bez přihlášky na zkoušku). Účastník má možnost po tuto dobu využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti.

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel./fax: 530 512 511

sehnalkova@tuvaustria.cz

Cena:

1.815 Kč (1.500 Kč + 315 Kč 21% DPH)


 


 

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška na e-vzdělávací kurz-Koordinátor BOZP na staveništi (68.096 Kb)

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO ŠKOLENÍ PO DOHODĚ

Ing. Petra Sehnálková

Pobočka: Brno

Mobil: 606 648 840

Tel/fax:530 512 511

e-mail: sehnalkova@tuvaustria.cz

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý