I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Přípravné kurzy - prevence rizik

Termíny přípravných kurzů ke zkouškám z OZ

 Číslo akce Datum konání  Místo konání
18608003
 ÚT 4.12.2018  BRNO
 PÁ 7.12.2018  PRAHA

 

Termíny přípravných kurzů ke zkouškám z OZ - I. pololetí 2019

 Číslo akce Datum konání  Místo konání
19608003
  ÚT 8.1.2019   PLZEŇ
 ÚT 15. 1. 2019  OSTRAVA
ČT 14.2.2019  PRAHA
ČT 21.2.2019  BRNO
 ST 6.3.2019  HRADEC KRÁLOVÉ
 ÚT 12.3.2019 OSTRAVA
  ČT 11.4.2019 PRAHA
 ČT 18.4.2019  BRNO
 ÚT 14.5.2019  PRAHA
 ÚT 14.5.2019  PLZEŇ
 ČT 23.5.2019  OSTRAVA
 ST 12.6.2019  PRAHA
 ČT 27.6.2019  BRNO

 

Informace k jednodennímu přípravnému kurzu

Název školení:

Přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti: "Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů"

Rozsah:

od 10:00 do 15:00

Určeno pro:

Všechny zájemce o získání této odborné způsobilost. Kurz je určen také pro osoby odborně způsobilé, kterým vyprší 5-letá platnost osvědčení.

Obsah:

Seznámení s kompletním rozsahem požadavků pro zkoušku i výkon činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik:

  • Právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce pro BOZP v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů
  • Všeobecné převentivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci, včetně metod předcházení pracovnícm úrazům a nemocem z povolání
  • Dokumentace BOZP
  • Osobní ochrané pracovní prostředky
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Každý účastník, který má zájem o účast na přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku na kurz, a to dle vybraného termínu. V den konání přípravného kurzu je účastníkovi zpřístupněn e-Vzdělávací portál , kde do doby zkoušky má možnost využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti. Po vykonání zkoušky, popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.

Počet účastníků:

Počet účastníků kurzu je max. 8 osob. Účastníci kurzu jsou připraveni vykonat v předem dohodnutém termínu odbornou zkoušku.       

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel/fax: 530 512 511

sehnalkova@itiv.cz

Cena:

2 541 Kč (2 100 Kč + 441 Kč 21% DPH)


 

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška na přípravný kurz Prevence rizik (68.608 Kb)

Informace k e-Vzdělávacímu přípravnému kurzu

Název školení:

e-Vzdělávací přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rozsah:

Neomezený přístup do doby vykonání zkoušky, bez přihlášky ke zkoušce studijní limit 30 dnů

Určeno pro:

Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Vhodná forma pro účastníky periodické zkoušky po 5-ti letech.

Obsah:

  • učební materiály (příručka)
  • okruhy ústních otázek ke zkoušce
  • témata písemné práce ke zkoušce
  • základní informace k jednotlivým zkušebním okruhům vč. cvičných testů
  • závěrečný přípravný test ze všech okruhů na zkoušku a periodickou zkoušku
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál:

Varianta přípravného kurzu na zkoušku z odborné způsobilosti na našem e-Vzdělávacím portále (vhodné pro periodickou zkoušku).

Každý účastník, který má zájem o účast na e-vzdělávacím přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku. Jakmile obdržíme platbu, jsou účastníkovi na e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje a oznámení o přístupu na vybraný kurz.

Přístup na e-vzdělávací kurz má možnost účastník využít do doby zkoušky, popřípadě do vypršení studijního limitu 30-ti dnů (bez přihlášky na zkoušku). Účastník má možnost po tuto dobu využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti.

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel./fax: 530 512 511

sehnalkova@itiv.cz

Cena:

1.815 Kč (1.500 Kč + 315 Kč 21% DPH)


 

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška na e-vzdělávací kurz - Prevence rizik (68.096 Kb)

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO ŠKOLENÍ PO DOHODĚ

Ing. Petra Sehnálková

Pobočka: Brno

Mobil: 606 648 840

Tel/fax:530 512 511

e-mail: sehnalkova@itiv.cz

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý