I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Nabídka kurzů v oblasti systémů managementu

 

 

Nabídka kurzů v oblasti systémů managementu

 

1. Systémy managementu

 

2. Audit systému managementu - ISO 19011

 

3. Revize normy ČSN ISO 45001:2018

 

4. Hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

 

 

 

Školení jsou koncipována jako jednodenní semináře pro potřeby majitelů, statutárních orgánů, řídicích manažerů a dalších představitelů, pracovníků a zástupců firem a organizací v jednotlivých oblastech systémů managementu - kvality, životního prostředí, BOZP, energetiky, bezpečnosti informací, interních auditů apod. Jsou zaměřeny na podání praktických informací o problematice systému managementu - v jejich oblasti působnosti, budování, smyslu a přínosu pro fungování firem a organizací včetně možností a způsobů naplnění normativních požadavků příslušných norem.

 

Systémy managementu jsou souborem procesů, které jsou prospěšné pro dynamicky se rozvíjející firmy a organizace, které chtějí uspět na náročném  trhu se svými výrobky a službami. Systémy managementu mohou pomoci firmám a organizacím při porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran...analýzou rizik a přijímáním opatření pro jejich řešení, včetně identifikace svých příležitostí dalšího rozvoje a procesu neustálého zlepšování. 

 

 

 

Seminář - Revize normy ISO - ČSN ISO 45001:2018

11.5. 2021 Praha

12.5. 2021 Ostrava

13.5. 2021 Brno 

 

Seminář - Hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019 

22.3. 2021 Praha

23.3. 2021 Ostrava

24.3. 2021 Brno

 

Seminář - Systémy managementu

 

10.2. 2021 Praha

11.2. 2021 Ostrava

12.2. 2021 Brno

 

 

Seminář - Audit systému managementu - interní auditor

  

16.4. 2021 Praha

23.4. 2021 Ostrava

30.4. 2021 Brno

 

Více informací a přihláška k semináři

 

Organizační garant vzdělávání: 

 

Ing. Petra Sehnálková
mobil: 606 648 840
sehnalkova@tuvaustria.cz

 

 

 

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý