I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo

Informace k Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

Společnost I.T.I. je oznámeným místem pro posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Postup posuzování shody 2+ pro kovové konstrukční výrobky a doplňky.

 

Podle již neplatné směrnice Rady 98/214/ES  CPD (NV190/2002 Sb.) jsou všechny vydané Certifikáty platné. Nelze však již podle této směrnice vydávat žádné nové Certifikáty. U systému řízení výroby lze provádět pouze průběžný dohled.

 

Lze ale přejít na posouzení podle nového nařízení (305/2011) a to i při ještě souběžně platném Certifikátu podle 98/214/ES. Toto posouzení dokonce nemusí provést ani stejný subjekt, který provedl počáteční inspekci podle 98/214/ES.

Výrobce pak bude deklarovat vlastnosti výrobků podle nové 305/2011. 


 

Soubory ke stažení

ikonka (5438.86 Kb)

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý