I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Informace k certifikaci procesu svařování podle ČSN EN ISO 3834-2

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) je certifikačním orgánem produktů podle nové ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 č. 3220.

Předmět akreditace:

Certifikace procesu svařování u specifikovaných výrobků a posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí a dílců v rozsahu: viz. "Certifikace produktu."

 

Nedílnou součástí výroby všech výrobků z oceli je svařování.

Většina výrobkových norem vyžaduje plnění požadavků podle ČSN EN ISO 3834-2.

Jedná se např. o ČSN EN 1090-1 pro výrobu ocelových konstrukcí.

 

Rovněž zařízení z jiných oblastí jako tlaková zařízení dle směrnice Rady č. 97/23/ES NV 26/2003 Sb. PED, podle výrobkových norem ČSN EN 13480 - potrubí, ČSN EN 13445 - tlakové nádoby, ČSN EN 12952 12953 - kotle, vyžadují plnění požadavků na svařování.

 

Na základě prověření procesu svařování může firma deklarovat, že zvládá tuto stěžejní část výroby a získat větší důvěru u svých zákazníků. 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý