I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Seminář - revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Seminář pro seznámení s novým vydáním norem pro sytémy managementu kvality a environmentu. Zahrnuje širší souvislosti změn, novou strukturu a požadavky norem a postup přechodů sysému managementu na tyto požadavky.

 


Revize norem ISO 9001 a ISO 14001

 

 Osnova semináře


1. Úvod
2. Změny, novinky a souvislosti
3. Terminologie
4. Systém managementu
5. Struktura norem a požadavky, metody
6. Přechod systému na novou revizi ISO
7. Srovnání norem systémů managementu
8. Test znalostí problematiky

 

Seminář  je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, ekology organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

 

Záměrem je představit změny v oblasti požadavků systémů managementu kvality a životního prostředí obsaženy v revizích norem:
ČSN EN ISO 9001:2016 : Systémy managementu kvality - Požadavky
ČSN EN ISO 14001:2016 : Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Datum účinnosti od 1.3.2016

 

Závěrem je nastíněn způsob přechodu systému managementu ze stávajících norem na požadavky nových verzí formou jejich vzájemného srovnání.

 

Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno
„Osvědčení o absolvování semináře revize norem ISO 2015"

 

Možnosti absolvování semináře:
a) individuální účast                                                    2.100,- Kč/os. bez DPH (2.541,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

 

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu               1.500,- Kč/os. bez DPH (1.815,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka


c) firemní školení pro vaše pracovníky                             cena dohodou

- termín dle vzájemné dohody s  odborným garantem

 

 

Termíny pro účast na semináři 2019:

 

 

Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře
Út 4. září 2018
Ostrava

28. října 165, 709 00

 

   8:30 - 15:30
 St 5. září 2018 Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02


Čt 6. září 2018
Brno

Bohunická 133/50, 619 00


 

 

Přihlášky na seminář

 


 

Pro více informací kontaktujte:


Ing. Karel Kolář

odborný garant 

mobil: 724 024 714
kolar@itiv.cz

 

Ing. Petra Sehnálková

organizační garant

mobil: 606 648 840
sehnalkova@itiv.cz

 

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý