I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Seminář - Bezpečný provoz strojních zařízení

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními požadavky pro bezpečný provoz a používání strojních zařízení. Získání přehledu o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení a seznámení s postupem při posuzování rizika strojů.
 
Osnova semináře
 
1. Základní požadavky platné legislativy v oboru BOZP
2. Požadavky na uvedení nového strojního zařízení na trh
3. Požadavky na strojní zařízení již provozované
4. Struktura harmonizovaných norem vztahující se k strojním zařízením
5. Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení
6. Postup při posuzování rizika pracovních strojů
 
Závěrem je nastíněn způsob posuzování rizik u jednotlivých skupin pracovních strojů a provádění typových zkoušek dle výrobkových norem.
 
Seminář je určen pro projektanty strojních zařízení, pracovníky v elektrotechnice, pracovníky v údržbě, pracovníky montážních a výrobních linek, revizní techniky, OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ostatní pracovníky v oboru BOZP, projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management, který vyrábí nebo uvádí na trh strojní zařízení nebo provozuje strojní zařízení.
 

 
 Účastníkům bude po úspěšném absolvování semináře vystaveno
„Osvědčení o absolvování semináře Bezpečný provoz strojního zařízení"

 

  

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                                    2.500,- Kč/os. bez DPH (3.025,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

 

 

 

Termíny pro účast na semináři 2018 

 

   

Datum konání semináře Místo konání semináře
 Čas konání semináře

23.10.2018 

Ostrava
28. října 165, 709 00
  9:00 - 15:00
24.10.2018 
Praha

Zelený pruh 1560/99, 140 02


25.10.2018 

 Brno

Bohunická 133/50, 619 00

 
 
Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Petra Sehnálková

organizační garant vzdělávání

mobil: 606 648 840
sehnalkova@itiv.cz


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý