I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Certifikace SM BOZP podle ČSN ISO 45001:2018

Certifikace SM BOZP podle ČSN ISO 45001:2018

Vážení klienti,

pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SM BOZP byla vydána nová norma  ČSN ISO 45001:2018Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití.“

Pro přechod na tuto normu tzv. „migraci“ bylo stanoveno tříleté přechodné období od data publikace ISO 45001:2018 dne 12.3.2018. Přechodné období migrace SM BOZP k této normě tedy končí dne 12. 3. 2021. Tento termín je současně datem konce platnosti akreditovaných certifikací podle ČSN OHSAS 18001:2008 námi vydaných certifikátů.

Certifikovaní klienti by měli implementovat nové požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 do svého systému managementu. Nové posouzení z naší strany bude provedeno při nejbližším realizovaném auditu vaší firmy – recertifikačním, dozorovém. Toto posouzení bude provedeno nad rámec běžné délky auditu ve výši + 1 auditoden.

Vydání certifikátů bude prováděno za následujících podmínek:

a)       v rámci certifikace bude zachován platný 3-letý certifikační cyklus,

b)       audity v následujícím období budou prováděny dle kritérií nové normy ČSN ISO 45001:2018

c)     v případě provedených certifikačních a recertifikačních auditů dle ČSN OHSAS 18001:2008    bude vydán certifikát s platností do 12.3.2021

d)    následné vydání certifikátu se shodnou dobou platnosti s 3-letým certifikačním cyklem bude následně vydán po provedení úspěšného auditu dle normy ČSN ISO 45001:2018

 

Další informace lze získat

Ing. Karel Kolář

kolar@tuvaustria.cz

tel: 724 024 714


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý