I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Certifikace SM EnMS podle ČSN EN ISO 50001:2019

 

Certifikace SM EnMS podle ČSN EN ISO 50001:2019

Vážení klienti,

 

pro certifikaci systémů managementu hospodaření s energií - SM EnMS byla vydána nová norma ČSN EN ISO 50001:2019 "Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití." Pro přechod na tuto normu bylo stanoveno tříleté přechodné období od data publikace ISO 50001:2018 dne 21.8.2018. Přechodné období k přechodu SM EnMSk této normě tedy končí dne 21.8.2021.

 

Podle rezoluce IAF (IAF Resolution 2017-14 Agenda Item 9)mohou certifikační orgány provádět audity (certifikační, dozorové, recertifikační) podle ISO 50001:2011 pouze do 20.2.2020.

 

Certifikovaní klienti by měli implementovat nové požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019 do svého systému managementu. nové posouzení z naší strany bude provedeno při nejbližším realizovaném auditu vaší firmy - recertifikačním, dozorovém.

 

Vydání certifikátů  bude prováděno za následujících podmínek:

 

a) v rámci certifikace bude zachován platný 3 -letý certifikační cyklus,

 

b) audity od 20.2.2020 budou prováděny dle kritérií nové normy ČSN EN ISO 50001:2019

 

 

 

Další informace lze získat

 

Ing. Karel Kolář

 

kolar@tuvaustria.cz

 

tel: 724 024 714


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý