I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo

mez
   Autorizace - notifikace    |    Akreditace    |    Certifikace systémů managementu    |    Proces svařování    |    Ocelové konstrukce    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    BOZP a PO    |    Odborná způsobilost dle §9 zák.č. 309/2006 Sb.    |    Koordinátor BOZP na staveništi    |    Prevence rizik     |    Vzdělávání, školení, kurzy    |    Ostatní služby    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý